skip to search skip to navigation skip to main content

Vad är överaktiv blåsa?

Överaktiv blåsa beror på en obalans i nervsignalerna mellan blåsan, urinröret och hjärnan vilket gör att blåsan drar ihop sig oftare än vad den borde, oavsett hur mycket urin som finns i den. Det visar sig genom följande symtom:

  • Kraftiga urinträngningar – ett plötsligt och svårkontrollerat behov av att tömma blåsan.
  • Täta blåstömningar.
  • Nattliga blåstömningar.

Urinläckage – i samband med kraftiga urinträngningar.
Alla dessa symtom behöver inte finnas vid överaktiv blåsa. Till exempel är det bara en tredjedel av alla patienter med överaktiv blåsa som läcker urin.

Policy-for-cookies  | Policy för integritet på webbplatser  |  Villkor och regler för användning Copyright  ©  2019 Astellas Pharma