skip to search skip to navigation skip to main content

Urologi

Astellas urologimedicin idag
Astellas erbjuder medicinsk behandling av överaktiv blåsa (ÖAB).
För mer information om våra läkemedel, gå in på Fass.sePatienten i centrum
Patienter med en godartad urologisk sjukdom har behov som läkemedel inte kan tillgodose. Jämsides med våra läkemedel erbjuder vi därför

  • appen UroLog, med vilken patienterna kan övervaka sina toalettvanor och andra icke-medicinska parametrar för att öka möjligheten att hantera sjukdomen.
  • webbplatsen www.blåsan.se, där patienterna genom fakta, video och självtester får inspiration att återvinna förlorad livskvalitet.

 

Läs mer om våra terapiområden:

Policy-for-cookies  | Policy för integritet på webbplatser  |  Villkor och regler för användning Copyright  ©  2019 Astellas Pharma