skip to search skip to navigation skip to main content

Patientfilm

Astellas har producerat och distribuerat tre informationsfilmer om prostatacancer som riktar sig till patienter och anhöriga. Se trailers nedan. Filmerna i sin helhet kan beställas på: info.se@astellas.com

Policy-for-cookies  | Policy för integritet på webbplatser  |  Villkor och regler för användning Copyright  ©  2019 Astellas Pharma