skip to search skip to navigation skip to main content

Terapiområden

Astellas Pharma fokuserar på fem huvudområden: transplantation, urologi, antiinfektiva medel, onkologi och smärthantering.

Dessutom satsar Astellas vidare på att höja livskvaliteten för patienter med ett antal andra sjukdomar, inklusive diabetes och hjärt-kärlsjukdomar, sjukdomar i centrala nervsystemet, luftvägssjukdomar och gastrointestinala sjukdomar. Som organisation fokuserar och satsar Astellas på sina FoU-program och motiveras av sin filosofi att berika liven för människor runt om i världen.

Läs mer om våra terapiområden:

Policy-for-cookies  | Policy för integritet på webbplatser  |  Villkor och regler för användning Copyright  ©  2019 Astellas Pharma