skip to search skip to navigation skip to main content

Stöd till hälso- och sjukvården samt patient-/intresseorganisationer

Astellas Pharma samverkar med hälso- och sjukvårdspersonal, hälso- och sjukvårdsvårdsorganisationer och patient- och intresseorganisationer för att förbättra och utveckla behandlingsmetoder och sjukvårdspraxis, vilket i slutänden gynnar patienterna. Samverkan genomförs på ett öppet sätt med högsta integritet och i enlighet med gällande lagar, regler och branschkoder. Var god se Öppenhet för en översikt över vår samverkan.

Astellas Pharma ger enbart stöd till aktiviteter med syfte att förbättra medicinsk och vetenskaplig kunskap och patientbehandling inom de terapiområden där Astellas Pharma verkar. Vår vision är att vara i framkant när sjukvården förändras och göra innovativ vetenskap till värdefulla nya behandlingsalternativ för patienterna.

Policy-for-cookies  | Policy för integritet på webbplatser  |  Villkor och regler för användning Copyright  ©  2019 Astellas Pharma