skip to search skip to navigation skip to main content

Corporate Social Responsibility

Vi tar ansvar
Hos Astellas är Corporate Social Responsibility (CSR) en integrerad del i vår företagsstrategi. Vi tar ett etiskt ansvar i all vår verksamhet, från klinisk utveckling och tillverkning till marknadsföring och försäljning, på samma sätt som vi tar ansvar för våra medarbetare, miljön och samhället som omger oss. Ansvarstagande och medmänsklighet ska kunna utvecklas på alla nivåer i vår organisation.

Du kan läsa mer om hur vi arbetar internt med detta fokus här
CHANGING TOMORROW
Karriär
Forskning

Du kan läsa mer om hur vi bidrar till det samhälle vi är en del av här
Code of Conduct
Fistula
FN’s Globala mål

 

Policy-for-cookies  | Policy för integritet på webbplatser  |  Villkor och regler för användning Copyright  ©  2019 Astellas Pharma