skip to search skip to navigation skip to main content

SAMARBETSAVTAL

Vi säkerställer öppenhet

Astellas samarbetar löpande med hälso- och sjukvårdspersonal samt patientföreningar. Vi värdesätter denna professionella dialog som är väsentlig i arbetet med att utveckla läkemedel med patientens behov i centrum.

Våra samarbeten sker helt öppet och enligt regler som tar höjd för alla aspekter av relationerna mellan oss och våra samarbetsparter.

I Sverige är vi medlem i branschföreningen och följer därmed Läkemedelsindustrins etiska regelverk, som bland annat innebär att vi förpliktar oss att offentliggöra avtal med läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal för att säkerställa öppenhet och transparens i samarbetet.

På europeisk nivå är Astellas medlem i European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) – en ideell paraplyorganisation som samlar och representerar en lång rad aktörer inom läkemedelsindustrin i Europa. Även i EFPIA har vi förpliktat oss att dokumentera och årligen offentliggöra avtal med hälso- och sjukvårdspersonal och patientföreningar samt andra organisationer inom området.

Läs mer om EFPIA här Länk

Policy-for-cookies  | Policy för integritet på webbplatser  |  Villkor och regler för användning Copyright © 2017 Astellas Pharma