skip to search skip to navigation skip to main content

Patientföreningar

Läkemedelsindustrin har många gemensamma intressen med patientföreningarna. Inte minst när det gäller dialogen med patienterna om nya behandlingsalternativ och de förväntningar som de väcker hos patienter.

Astellas Sverige har under 2016 ingått följande avtal:
Samarbete med patientföreningar 2016 [sätt in länk till nordisk lista]

Sjukhus
Det får inte råda minsta tvivel om att samarbetet mellan läkemedelsföretag och sjukhus sker på en hög etisk nivå. Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har därför fastställt tydliga etiska regler som säkerställer oberoende mellan läkemedelsindustrin och sjukhus.

Astellas är medlem av LIF och dess etiska regler är integrerade i våra arbetsrutiner och skapar öppenhet om donationer och bidrag till sjukhus.

Astellas Sverige har under 2016 ingått följande avtal:
Donationer och bidrag till sjukhus 2016 Länk

Ruta eller liten text
Du kan även se en internationell lista över Astellas samarbeten med hälso- och sjukvårdspersonal och patientorganisationer här Länk

Policy-for-cookies  | Policy för integritet på webbplatser  |  Villkor och regler för användning Copyright © 2017 Astellas Pharma